Vi vil alltid tegne hus som folk skal like å bo i

Rigmor Thorbergsen som sier dette er arkitekt hos Mestergruppen arkitekter i Bodø. De tegner både eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og leilighetsprosjekter.

– Vi er hele tiden opptatte av målgruppene i prosjektet, hvem de er og hva som er de spesielle behovene for akkurat disse. Vi har en drivkraft i å bygge effektive, praktiske og boliger som folk vil trives i. Alle tilbringer jo en stor del av tiden i  hjemmene våre, og mye av det viktigste i livene til folk skjer her.

Hva tenker du om målgruppene i Medkila Bopark?

– Området er ideelt for folk i etableringsfasen og småbarnsfamilier. Men også aktive folk i alle livets faser som liker nærhet til naturen vil finne området svært attraktivt.

Hva betyr det å ta hensyn til målgruppene?

– Vi må forsøke å visualisere hverdagen for å forstå hvilke behov det er for rominndeling, spesielle rom, de ulike rommenes størrelse og plassering av rommene i forhold til hvordan bevegelsesmønsteret til beboerne vil være.

Kan du eksemplifisere?

– Unge, aktive foreldre med flere aktive barn har spesielle behov. Hvor skal alt utstyret lagres, hvor stor bør bod og gang være, hvor bør vaskerommet ligge? For andre målgrupper kan et stort kjøkken eller spisestue være viktig. Andre ønsker spesialrom for trening, gaming, bibliotek, vinkjeller og mer til. Hvordan vi kan planlegge garasjen i forhold til antallet biler, verkstedønsker, lagringsplass er også viktig for mange.

Terreng og miljøet rundt er viktig

Medkila Bopark vil ligge naturskjønt til i et lett skrånet terreng og Tverrelva vil renne forbi og skape avslappende naturlyder. Det passerer en vei som bare er beregnet på kollektivtrafikk og senere på beboerne i området og som igjen vil gjøre det til et trygt og rolig område. Det er heller ingen andre hus i nærheten, men to barnehager, grunnskole, fotballbane, treningshall  og en rekke naturperler er i umiddelbar nærhet. Det vil si trygg gangveg og fem minutter til hver av disse.

Hva betyr det for dere arkitekter?

– Dette har sikkert vært med på å bestemme målgruppene og det er viktig informasjon til oss før vi starter å tegne. Vi må generelt tilpasse oss øvrig bebyggelse slik at vi ikke bryter uttrykket ellers, men her står vi friere. Vi kan derfor tilføre det utvidede området en modernitet uten å bryte med annen bebyggelse.

De 12 eneboligene vil ligge i en skråning som gir økt utsikt, er det andre forhold dere spesielt må ta hensyn til for bygg i skråninger?

– Ved boliger i skråninger er det ofte snakk om sokkel som gir sterke føringer for utforming og planløsning i underetasjen.  Vi må være særlig opptatte av hvordan vi skal sikre utsyn og lysinnslipp for å oppnå en god planløsning for denne etasjen.

Er det noen nye trender?

Rigmor ser en del nye trender og ønsker for nye hus. – Flere vil ha et lite takutstikk, moderne former, store og irregulære vindusflater og ikke minst er det populært med velikeholdsfrie kledningstyper i tre. Terrasser og plassering av uteplatter i forhold til solgang og vindforhold er også blitt viktigere. I moderne hus legger det også mye mer enn tidligere i lyd, lys, styringssystemer og annen smart teknologi.

Bærekraftperspektivet er blitt viktigere

– For oss er det aller viktigste bidraget å skape en arkitektur med løsninger myntet på det varige, sier Rigmor. – Vi må forsøke å få huset til å fungere i alle livets faser. Huset må være praktisk og funksjonelt og det må bygges med kvaliteter og i byggeskikker som tåler tidens tann. For de aller fleste er investering i hus den største investering i livet. Da må vi bidra til å sikre at den holder seg eller vokser i kvalitet for eieren. I et miljøperspektiv er element-produksjon av hus viktig da det er betydelig mindre materialsvinn. I fotavtrykk-perspektivet er det viktig. Moderne hus har også bedre isolasjon og gode styringssystemer for strøm som tar ned strømforbruket , avslutter Rigmor som i Mestergruppen Arkitekter er i et betydelig fagmiljø som hele tiden er oppdatert og diskuterer utvikling, trender og nye løsninger til beste for beboerne i deres nye boliger.