Nå starter vi med Medkila Bopark. 12 naturskjønne eneboligtomter lagt ut for salg!

– Det er stort behov for eneboligtomter og leiligheter i harstadregionen. Forsvarets utbygging på Evenes og utvidelsen av Norges brannskole på Fjelldal er to av flere elementer som gjør at prognosene for befolkningsvekst i regionen peker i riktig retning, sier Stian Reinholdtsen, daglig leder i Klotind AS og prosjektleder for Medkila Bopark.

– I sommer startet vi jobben med rydding av skog. Etter fellesferien går vi gang med infrastrukturen for feltet. Hinnstein AS har prosjektert området og sender søknad om igangsettelse til Harstad kommune. Forventet saksbehandlingstid er tre uker.

Hvem har fått tildelt jobben for tilrettelegging av infrastruktur for området?

– Det er Harstad Maskin AS som har fått denne jobben. Harstad Maskin har solid erfaring med slike typer jobber.

Hvem er samarbeidspartnere i prosjektet?

– vi har en prosjektgruppe der Nicholai Phil fra NAF-gårdene, samt Ola Karlsen og Susanne Helland er med fra Harstad skipsindustri. Vi har også med Eiendomsmegler 1, som innehar stor erfaringsbase på boligprosjekter skal selge eneboligtomtene og boligene. I tillegg har vi med Magnet som kommunikasjonspartner.

Når settes spaden i jorda?

– Vi tar infrastrukturen høsten 2022. Samtidig starter salget av 12 eneboiligtomter der kjøperne kan ha byggestart allerede våren 2023. Samtidig mens vi tar infrastrukturen, vil vi jobbe for å ha klar konseptene for leilighetsbygg, to- og firemannsboliger. Salget av disse starter vi når konseptet og prisene er klare, sier Stian. Han mener området har en rekke kvaliteter som vil treffe markedet godt.

Stian Reinholdtsen
Prosjektleder

481 54 590
sr@klotind.no