Solide eiere bygger tillit

Medkila bopark vil ligge i et attraktivt boligområde med meget god infrastruktur. Her skal vi utvikle et moderne boligprosjekt tilpasset de flotte naturomgivelsene boparken blir en del av. Alt for å skape et godt og trygt naboskap.

Det blir småhusbebyggelse bestående av eneboliger, rekkehus, to- og firemannsboliger og leiligheter med høy standard, effektive arealer, smarte løsninger og attraktive uterom.

Eiere og utviklere er Klotind Eiendom, Harstad skipsindustri og NAF-gårdene. Solide selskap som samlet har god erfaring og kompetanse på realisering av ulike typer prosjekter.

Stian Reinholdtsen
Prosjektleder

481 54 590
sr@klotind.no