Personopplysninger som behandles

Medkila Bopark samler inn personopplysninger som navn, epost, telefon og samtykke til nyhetsbrev.

Hvordan informasjon innhentes

Medkila Bopark samler inn/behandler opplysninger mottatt direkte fra deg på epost, eller gjennom skjema på våre nettsider for påmelding til nyhetsbrev.

Formålet med informasjonen som innhentes

Formålet med innhentingen av informasjonen er å sende deg nyhetsbrev.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon som innsamles lagres i vårt eget CRM-system og andre egne systemer, samt i våre samarbeidspartneres systemer, for å oppfylle formålet med innhentingen.

Når slettes opplysningene?

Vi behandler opplysningene til du gir oss beskjed om at du vil at vi skal slette dem, eller til vi selv finner det formålstjenlig. Du kan når som helst kreve deg slettet ved å kontakte oss på post@magnetharstad.no eller ved å ringe oss på telefon +47 415 80 482.

Mottakere av opplysningene

Medkila Bopark bruker opplysningene bare for sin egen virksomhet. Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Medkila Bopark kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden og til å bistå seg med nyhetsbrev. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Medkila Bopark. Underleverandører og samarbeidspartnere har tilhold i Norge, EU og andre EU-godkjente land og bedrifter, hvor dine rettigheter ivaretas.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i personopplysningene om deg og i hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, og du kan til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at Medkila Boligpark AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.